Πίσω στο Μονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες