Πίσω στο Στρατιωτικό Μουσείο Ρεθύμνου στο Χρωμοναστήρι